Audyty

 

Trudno jest być strażnikiem samego siebie”Yasmina Khadra

Dla firm dbających o wizerunek lub chcących podjąć współpracę z rzetelnym kontrahentem oferuję audyt w siedzibie firmy wraz z oględzinami zakładu oraz instalacji produkcyjnych w zakresie:

  • Poprawnego funkcjonowania zakładu zgodnie z wymaganymi pozwoleniami,
  • Właściwa gospodarka wodno-ściekowa,
  • Poprawna gospodarka odpadami,
  • Emisji do powietrza i hałasu,
  • Funkcjonowania zgodnie z dyrektywami IED (dawniej IPPC), PRTR, konkluzje BAT,
  • Due diligence,
  • oraz poprawna sprawozdawczość środowiskowa, monitoring i opłaty środowiskowe.

Co daje audyt?

Zniesienie ryzyka (kary, mandaty, wstrzymanie działalności instalacji) w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem zakładu w zakresie ochrony środowiska.

Po każdym audycie zakład otrzymuje raport z audytu wraz z wnioskami, zaleceniami oraz wskazaniem działań naprawczych.

Konsultacje Środowiskowe
Konsultacje Środowiskowe

Kontakt

Konsultacje Środowiskowe Tomasz Błazucki
tel. 508 096 528
NIP: 5842375447 REGON:522734940