O mnie

Nazywam się Tomasz Błazucki i jestem specjalistą do spraw środowiskowych z 17 letnim doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. Doskonale orientuję się w zagadnieniach administracji i przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Jestem Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w zakresie:

  • Oceny oddziaływania na środowisko w szczególności w procesie inwestycyjnym.
  • Ochrona środowiska przed hałasem (bez pomiarów).
  • Ochrona środowiska – emisja substancji do powietrza (bez pomiarów).

Pracowałem w pomorskich urzędach jako osoba weryfikująca dokumentację środowiskową i przygotowująca decyzje administracyjne. Zdobywałem doświadczenia w postępowaniach administracyjnych poprzez nadzór i analizę dokumentacji, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji.

W latach 2005-2021 pracowałem w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Prowadziłem ponad 100 postępowań środowiskowych dla wielu inwestycji w Gdańsku  zakończonych uzyskaniem dofinansowania oraz realizacją m.in.: Projekt Gdańskiej Komunikacji Miejskiej, przebudowa i budowa licznych inwestycji liniowych, przebudowa Rafinerii LOTOS, budowa Muzeum II Wojny Światowej, budowa Spalarni Odpadów Komunalnych, Budowa Kwatery Składowania Odpadów.

Prowadziłem pomiary hałasu, analizowałem dokumentację (raporty, badania, ekspertyzy), przygotowywałem decyzje w zakresie emisji hałasu.

Konsultacje Środowiskowe

W latach 2021-2022 pracowałem w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ds. pozwoleń środowiskowych. W tym urzędzie również analizowałem dokumentację i przygotowywałem pozwolenia i decyzje – tym razem w zakresie gospodarki odpadami i pozwoleń zintegrowanych.

Od kilku lat działam w obszarze doradztwa i szeroko rozumianego konsultingu środowiskowego. Współpracuję z podmiotami publicznymi, biurami projektowymi oraz Inwestorami służąc im pomocą w rozwiązywaniu problemów środowiskowych przy realizacji i eksploatacji inwestycji zarówno kubaturowych, jak i liniowych.

Odbyłem również około 30 kursów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska, obejmujących różne aspekty: od wymogów prawnych po praktyczne metody pomiarów i badań.

  • certyfikowany audytor Systemu Zarządzania Jakością – normy ISO 9001: 2008/2015 oraz 14001 – planowanie i prowadzenie audytu, przygotowanie raportu. Uczestniczyłem w audytach wewnętrznych Urzędu zarówno jako audytor wiodący jak i wspomagający.

  • uprawnienia do pełnienia funkcji Służby BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Posiadam więc zarówno formalne wykształcenie jak i praktyczne wieloletnie doświadczenie w zakresie planowanych usług.

Współpraca z moją osobą umożliwia obniżenie kosztów nawet o 95%. Posiadam akredytację w projekcie SPEKTRUM czyli Pomorskim Systemie Usług Doradczych w zakresie specjalistycznych usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, co pozwala na refundację zamówionej usługi przez Agencję Rozwoju Pomorza.

 Kursy, Certyfikaty, Szkolenia

Kontakt

Konsultacje Środowiskowe Tomasz Błazucki
tel. 508 096 528
NIP: 5842375447 REGON:522734940