Szkolenia

 

Niewiedza (…) nie stanowi usprawiedliwienia dla nie przemyślanych działań. Gdy się nie wie, gdy ma się wątpliwości, dobrze jest zasięgnąć porady…”Andrzej Sapkowski

Dla jednostek administracji publicznej

Oferuje profesjonalne usługi doradcze jednostkom samorządu terytorialnego obejmujące teoretyczne i praktyczne zagadnienia konieczne do wydania decyzji administracyjnej od analizy wniosku, poprzez wezwania do uzupełnienia i współdziałania organów, aż do poprawnego wydania decyzji.

  • Ustawy środowiskowe a Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Warsztaty,
  • Case study,
  • Przykłady,
  • Omówienie typowych błędów.

Dla inwestorów i biur projektowych

Szkolenia zamknięte – praktyczne warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz kwalifikacji środowiskowej przedsięwzięć inwestycyjnych:

  • Wymagane pozwolenia i decyzje administracyjne w procesie inwestycyjnym,
  • Właściwość rzeczowa i miejscowa organów – czyli do kogo po jakie pozwolenie ?
  • Ścieżka postępowania,
  • Jak przygotować wniosek i wymagane dokumenty,
  • Terminy.

Konsultacje Środowiskowe
Konsultacje Środowiskowe

Kontakt

Konsultacje Środowiskowe Tomasz Błazucki
tel. 508 096 528
NIP: 5842375447 REGON:522734940